Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie

MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST ABY:

"SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DLA DZIECKA,

WSPIERAJĄCE JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, WE WSPÓŁPRACY

Z DOMEM RODZINNYM I W ZGODZIE Z NATURĄ".

  

 

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2020/2021 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY 

 

 

UWAGA RODZICE! 

 Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9

im. Aliny i Czesława Centkiewiczów

 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

lista_uczniow_pobierz

Ponadto prosimy Państwa, aby do sekretariatu zespołu zgłaszać się tylko w szczególnych przypadkach, natomiast pisma i prośby kierowane do dyrektora zespołu,
przekazywać drogą elektroniczną /skany pism/ na adres:

sp9@belchatow.pl

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

Uprzejmie informuję, ze w dniu 4 maja br. Miasto Bełchatów zawarło porozumienie z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej, Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto do 31 grudnia 2020r. Opieka realizowana będzie zgodnie z potrzebami leczniczymi uczniów w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul Pomorska 251, 92-213 Łódż oraz w Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. Świętej Barbary 1, 97-400 Bełchatów.

 Wskazane powyżej gabinety stomatologiczne spełniają wszelkie wymogi określone dla gabinetówjgabinetów dentystycznych w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W każdym z gabinetów opieka realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.15 dla maksymalnie pięciu pacjentów dziennie po uprzednim, co najmniej jednodniowym, telefonicznym umówieniu wizyty.

 1. Pod numerem 42 675 75 23 do dr Beaty Szydłowskiej, do gabinetu na ul. Pomorskiej 251 w Łodzi,

2. Pod numerem telefonu 44 633 73 95 do dr  Małgorzaty Marszał- Auguścik , do gabinetu na u. Św. Barbary 1 w Bełchatowie.

 Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

 DANE KONTAKTOWE DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bełchatowie , ul. Okrzei 49, tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18, fax 44 631 32 84 tel. alarmowy 509 748 182 
e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie  informuje, że:

w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Poza tym zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus oraz informujemy o mozliwości skorzystania z infolinii dostepnej dla wszystkich zainteresowanych: Infolinia.jpg

plakat.jpg infolinia.jpg 

 

 

 

 

 

 

rekreacja_nad_woda_i_sporty_wodne    bezpieczne_wakacje

bezpieczne_wakacje.jpg 

 

Uwaga!

WAŻNY KOMUNIKAT

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Edwardów 5 od 31 lipca 2020 od 11:00
z ważną legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń
do szkół ponadpodstawowych. 

 

Nowe wnioski o stypendium w zakładce dla rodziców-aktualności  

 

 Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 9 w ZSP nr 9 w Bełchatowie pobierz

 Załącznik nr1 do procedur bezpieczeństwa pobierz pobierz

    

ZDALNE   NAUCZANIE

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zajęcia dla uczniów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8 od 25 maja 2020r. 

 Pobierz informację     i   Oświadczenie

 

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z nowymi zasadami

 

KOMUNIKAT!

W związku  z zagrożeniem koronawirusem 
w dniach 12  i 13 marca 2020r.- zajęcia opiekuńcze. 


W dniach 16 - 25.05. 2020r.  - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze odwołane.  (Rozp. MEN z dnia 20.03.2020r.)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie zwraca się z prośbą o:

  •  przypominanie dzieciom podstawowych zasad higieny, w tym np. częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,  ochronę podczas kaszlu i kichania,
  • nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
  • bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w przypadku wystąpienia objawów grypopochodnych, jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa,
  • nie organizowanie wycieczek/wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska korona wirusa,
  • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa  Zdrowia.

 

  Drodzy Uczniowie

Materiały do pracy samodzielnej, z wszystkich przedmiotów, 
znajdziecie w zakładce DLA UCZNIÓW 

 

Uwaga rodzice!

Stypendia Socjalne

Komunikat  w sprawie rozliczania stypendium socjalnego - sprawa  pilna.

Treść kominukatu rozliczanie_faktur-informacja

 

W związku z otrzymaniem przez Miasto środków na wypłatę II transzy stypendium socjalnego o charakterze materialnym, przyznanego uczniom na rok szkolny 2019/2020, informujemy, że decyzje będą do obioru wyłącznie w dniach  6,7 i 8 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 , ul. Dąbrowskiego 11 (wejście główne do budynku - dyżurka). 

 

  UWAGA RODZICE

 Na podstawie umowy z Miastem Bełchatów zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z możliwości nauki programowania online, poprzez profesjonalną platformę Liga Niezwykłych Umysłów. Platforma zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, doskonale wspomaga naukę Informatyki w części dotyczącej  programowania, zarówno w czasie zajęć prowadzonych online przez nauczyciela jak i w ramach nauki indywidualnej. Uczniowie szerzej interesujący się programowaniem znajdą na niej zadania daleko wykraczające poza podstawę programową. Platforma warstwę grywalizacji, w tym m.in. rankingi, osiągnięcia, rangi, misje i wyzwania. Ukończenie kursu z danego języka programowania otwiera także drogę do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego opartego na europejskiej klasyfikacji umiejętności cyfrowych e-CF. 


Konto próbne można założyć przez stronę: https://edukacja.lnu.org.pl/


W celu aktywacji konta do wersji Premium prosimy o kontakt z nauczycielem Informatyki.

Konto dla Uczniów są bezpłatne do  31.08.2020 w ramach umowy z Miastem Bełchatów.

Dostęp dla Nauczyciela/i (dla 2) prowadzących jest również bezpłatny. 

Do informacji:  

Komercyjny dostęp do platformy kosztuje 249 zł / rok bez możliwości pracy w grupie szkolnej.

Komercyjny koszt egzaminu certyfikacyjnego e-CF w ramach Europejskiego Standardu Kompetencji Cyfrowych to 149 zł brutto.

 

RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 - 6

Klub Młodego Programisty online pobierz            

 

Uwaga rodzice, uwaga uczniowie

Biblioteka proponuje pobierz

 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bełchatowie

OGŁASZA

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

szkolamuzyczna.jpg

 

 

 Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców

Materiały można pobrać pod adresem:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 

 

 grafikadozamieszczenia.jpg

 Szanowni Państwo!

podejmując się organizacji akcji "Dzieci uczą rodziców" nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania z Państwa strony. W akcji uczestniczy ponad 250 000 dzieci z 4073 placówek z całej Polski. Nasza inicjatywa uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Uczestniczą przedszkola i szkoły podstawowe z dużych miast i małych miejscowości. Państwa zaangażowanie i pomysłowość zaowocowały tym, że w internecie zostało zamieszczonych kilkadziesiąt tysięcy zdjęć z realizacji lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców". Każdego dnia spotykamy się z wieloma pozytywnymi komentarzami o akcji, o materiałach. 

Organizowanie inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim wiąże się z kosztami. Akcja "Dzieci uczą rodziców" zawsze była, jest i będzie darmowa. Dlatego też chcąc zapewnić Państwu, a za Państwa pośrednictwem dzieciom możliwie najlepsze warunki do wspólnej nauki, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz akcji "Dzieci uczą rodziców" (KRS 0000 332 814). Każde Państwa wsparcie będzie nieocenioną pomocą przy organizacji akcji w przyszłości.
Za każde wsparcie bardzo Państwu dziękujemy..

Korzystając z okazji przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia od całej drużyny Centrum Rozwoju Lokalnego.

Z wyrazami szacunku,
Dawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"
Centrum Rozwoju Lokalnego

 

 

 

 

zakoNczenie_roku_szkolnego_2019___2020_w_klasach_1_4.docx zakoNczenie_roku_szkolnego_2019___2020_w_klasach_1_4.docx

img

img

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Zobacz z kim współpracujemy

Aktualności

GALERIE ZDJĘĆ

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 144053 odwiedzin