Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie

MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST ABY:

"SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DLA DZIECKA,

WSPIERAJĄCE JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, WE WSPÓŁPRACY

Z DOMEM RODZINNYM I W ZGODZIE Z NATURĄ".

  

Harmonogram_oddawania_podreczników

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ZSP NR 9 W BEŁCHATOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 W dniach 25.05.2020r. – 15.06.2020r. należy pobrać

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

i wypełnioną złożyć

 w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły

(os. Dolnośląskim204a)  lub przysłać na adres e-mail m.bineksp9@wp.pl

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Wstępna lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie podana 18.06.2020r. – na stronie szkoły. www.zspnr9.pl.

 

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2020/2021 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY 

 

 

UWAGA RODZICE! 

 Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9

im. Aliny i Czesława Centkiewiczów

 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

lista_uczniow_pobierz

Ponadto prosimy Państwa, aby do sekretariatu zespołu zgłaszać się tylko w szczególnych przypadkach, natomiast pisma i prośby kierowane do dyrektora zespołu,
przekazywać drogą elektroniczną /skany pism/ na adres:

sp9@belchatow.pl

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

Uprzejmie informuję, ze w dniu 4 maja br. Miasto Bełchatów zawarło porozumienie z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej, Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto do 31 grudnia 2020r. Opieka realizowana będzie zgodnie z potrzebami leczniczymi uczniów w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul Pomorska 251, 92-213 Łódż oraz w Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. Świętej Barbary 1, 97-400 Bełchatów.

 Wskazane powyżej gabinety stomatologiczne spełniają wszelkie wymogi określone dla gabinetówjgabinetów dentystycznych w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W każdym z gabinetów opieka realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.15 dla maksymalnie pięciu pacjentów dziennie po uprzednim, co najmniej jednodniowym, telefonicznym umówieniu wizyty.

 1. Pod numerem 42 675 75 23 do dr Beaty Szydłowskiej, do gabinetu na ul. Pomorskiej 251 w Łodzi,

2. Pod numerem telefonu 44 633 73 95 do dr  Małgorzaty Marszał- Auguścik , do gabinetu na u. Św. Barbary 1 w Bełchatowie.

 Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

 DANE KONTAKTOWE DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bełchatowie , ul. Okrzei 49, tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18, fax 44 631 32 84 tel. alarmowy 509 748 182 
e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie  informuje, że:

w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Poza tym zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus oraz informujemy o mozliwości skorzystania z infolinii dostepnej dla wszystkich zainteresowanych: Infolinia.jpg

plakat.jpg infolinia.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142686 odwiedzin