KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Konkurs na wakacje

Konkursu plastyczno-fotograficzno-filmowego „Moje bezpieczne wakacje”
Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, z patronatem Starosty Bełchatowskiego oraz Prezydenta Miasta
Bełchatowa.
Konkurs jest jednoetapowy i kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie w 3 kategoriach
wiekowych:
a) kategoria I - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
b) kategoria II - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
c) kategoria III - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Zasady udziału w konkursie:

 1. zadaniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej propagującej bezpieczne
  spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.
  Format pracy A4, technika wykonania pracy plastycznej - kredka, ołówek, farby, pastele, wyklejanka itp., praca nie powinna być przestrzenna;
 2. zadaniem uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego bezpieczne formy
  wypoczynku, zdjęcie w dowolnym formacie powinno zostać wydrukowane lub wywołane;
 3. zadaniem uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest nagranie krótkiego filmiku promującego bezpieczne
  zachowania podczas wakacji. Nagranie nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę, a rozmiar pliku max. do 30 MB, zgrane na płytę DVD/CD. Materiały
  wykorzystane przy tworzeniu filmiku ( np. muzyka, grafika itp.) nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Prace konkursowe wykonane samodzielnie należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie ul. 1 Maja 7 z dopiskiem „Konkurs Moje bezpieczne wakacje” w terminie do dnia 17.09.2021r. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasę, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza autor pracy oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.09.2021r., autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Konkursowej oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród.

Pobierz
formularz zgłoszeniowy, regulamin