Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Klasy 1-4

Zadania pedagoga szkolnego:

 Cel główny: organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Cele szczegółowe:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Utworzenie zespołów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie działań do realizacji w roku szkolnym.
  3. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, a w tym uczniom szczególnie uzdolnionym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  5. Podejmowanie działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
  6. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
  7. Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 4 w ramach Programu „Edukacja antyalkoholowa”.

  

Kontakt z pedagogiem szkolnym

Sylwia Poborska

 sylwiapoborska@wp.pl

Godziny pracy

Poniedziałek

9.00-12.00

Wtorek

9.00-13.30

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- klasy 4b,4c,4d

Środa

9.00-13.30

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- klasy 1d,2b,3a,3b,3c

Czwartek

9.00-12.00

Piątek

9.00-12.00