Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne

Warszawa, 17 marca 2022

ZPŚ.640.7.2022.JK

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w zakresie szczepień ochronnych również obowiązek ich realizacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.

Poza wykazem szczepień obowiązkowych są przez Ministra Zdrowia zalecane (odpłatne) szczepienia oraz nieodpłatne szczepienia przeciw COVID-19 wykonywane w Polsce od ukończenia 5. roku życia dziecka. U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym za realizację szczepień obowiązkowych odpowiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z PSO prawidłowo budują stan uodporniania przez kolejne lata i chronią przed poważnymi konsekwencjami chorób zakaźnych teraz i w przyszłości.

W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, poniższe szczepienia są wykonywane w następujących latach życia dziecka: 1) w 6 roku życia (wiek należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 5 lat jest w 6 roku życia)

  • przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)
  • przeciw POLIOMYELITIS (szczepienie przypominające)
  • przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE (szczepienie przypominające)1 2) w 14 roku życia (dziecko, które ukończyło 13 lat)
  • przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające) 3) w 19 roku życia (osoba dorosła, która ukończyła 18 lat)
  • przeciw BŁONICY i TĘŻCOWI (szczepienie przypominające).

1 Dawkę przypominającą szczepionki przeciw ODRZE, ŚWINCE i RÓŻYCZCE podaje się w 6 roku życia. U dzieci urodzonych w 2013 roku lub latach wcześniejszych, które nie otrzymały dotychczas szczepienia przypominjącego szczepienie wykonuje się w 10 roku życia. U dzieci, które nie zostały zaszczepione w 6 lub 10 roku życia należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia.

2 W przypadku niewykonania szczepień w terminie wynikającym z wieku dziecka należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia. Szczególnie ważne jest wykonanie szczepień w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż po podaniu szczepień przypominjących wzrasta poziom ochrony indywidulanej, co ma również znaczenie dla odporności zbiorowiskowej całej wspólnoty przedszkolnej i szkolnej. W przypadku dzieci i młodzieży z Ukrainy, rekomenduje się aby szczepienia ochronne były realizowane od dnia przyjazdu do Polski wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO obowiązującego w Polsce. Szczepienia są dostępne nieodpłatnie, a przez okres pierwszych trzech miesięcy pobytu w Polsce są również dobrowolne. Osoby poniżej 19 roku życia, przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte już obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczepienia przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI oraz POLIOMYELITIS powinny być realizowane priorytetowo, zwłaszcza w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień. W takiej sytuacji podanie dodatkowych dawek rutynowych szczepionek nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla pacjenta. Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do zgłaszania się ze swoimi dziećmi na szczepienia ochronne, których celem jest zapewnienie wysokiej skuteczności ochrony dziecka przed zachorowaniem oraz powikłaniami związanymi z tymi chorobami. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na szczepienie w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na ostatnie szczepienie obowiązkowe sam. Szczegółowe i rzetelne informacje na temat szczepień są dostępne na stronie „szczepienia.info” prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Mogą Państwo tam znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące szczepień oraz informacje na temat chorób zakaźnych, którym zapobiega się przez szczepienia. Zachęcam również do zapoznania się z zamieszczonymi na portalu materiałami edukacyjnymi (m.in. ulotki, poradniki i infografiki).

Z poważaniem 3 z upoważnienia Ministra Zdrowia Waldemar Kraska Sekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/