Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady w budynku na os. Dolnośląskim

 Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

 1. Cena obiadu wynosi 6,50 zł.
 2. Wpłata za obiady dokonywana jest w pierwszych pięciu dniach miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów.
 3. Rodzic ma obowiązek poinformowania szkoły o ewentualnej rezygnacji z korzystania z obiadów w formie pisemnej.
 4. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00 pod numerem telefonu 44 633 46 80 lub 512 649 862, osobiście, telefonicznie lub smsem.
 5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 6. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 7. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
 8. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły bądź w formie elektronicznej na adres zsp9justyna@op.pl zpięciodniowym wyprzedzeniem.
 9. Wpłaty za obiady dokonywane przelewem na konto, powinny być równe kwocie określonej przez p. intendent. ( po uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym). Informacja o wysokości wpłaty będzie wysyłana smsem.

10.W opisie wpłaty powinno być podane imię i  nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Numer konta:

Bank PKO BP
68 1020 3958 0000 9102 0268 0304

 1. Rodzice uczniów, którzy będą korzystać z obiadów zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i dostarczenia go do wychowawcy klasy w terminie do 02.09.2022r.
 2. W przypadku rezygnacji korzystania z posiłków Oświadczenie o rezygnacji należy wypełnić zgodnie z pkt.8 zasad korzystania z usług stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9.

Dokumenty do pobrania w zakładce RODZICE-OBIADY