Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady w budynku na os. Dolnośląskim

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 1.  Cena obiadu wynosi 6,50 zł.
 2. Wpłata za obiady dokonywana jest w pierwszych pięciu dniach miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów.
 3. Rodzic ma obowiązek poinformowania szkoły o ewentualnej rezygnacji z korzystania z obiadów w formie pisemnej.
 4. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00 pod numerem telefonu 44 633 46 80 lub 512 649 862, osobiście, telefonicznie lub smsem.
 5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 6. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 7. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (planowanym wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
 8. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły bądź w formie elektronicznej na adres: j.kosiorek@sp9.belchatow.plzpięciodniowym  wyprzedzeniem.
 9. Wpłaty za obiady dokonywane przelewem na konto, powinny być równe kwocie określonej przez p. intendent ( po uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym). Informacja o  wysokości wpłaty będzie wysyłana smsem.
 10. W opisie wpłaty powinno być podane imię i  nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, którego dotyczy wpłata.
 11. Numer konta: Bank PKO BP 68 1020 3958 0000 9102 0268 0304
 12. Rodzice uczniów, którzy będą korzystać z obiadów zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i dostarczenia go do wychowawcy klasy w terminie do 05.09.2023r. Obiady będą wydawane od 7.09.2023r.
 13. W przypadku rezygnacji korzystania z posiłków Oświadczenie o rezygnacji należy wypełnić zgodnie z pkt.8 zasad korzystania  z usług stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9.