Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wybieram szkołę ponadpodstawową - spotkanie z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie

W dniu 5 kwietnia 2024 r uczniowie klasy VIII wzięli udział w zajęciach, które poprowadziła doradcą zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bełchatowie oraz oferty edukacyjno-zawodowej Hufca Pracy 5-11 na rok szkolny 2024/2025.

Doradczyni zawodowa MCK Bełchatów przedstawiła zadania jednostki jako instytucji rynku pracy udzielającej pomocy młodym ludziom w aktywnym poszukiwaniu pracy. Omówiła także usługi realizowane w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

W kolejnej części spotkania omówiła czynniki wpływające na podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych m.in. zdobycie informacji o sobie, o systemie kształcenia w Polsce, zawodach i trendach na rynku pracy. Przedstawiła i omówiła typy szkół ponadpodstawowych oraz oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 szkół powiatu bełchatowskiego i Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie. Podkreśliła szereg korzyści płynących z uczestnictwa w OHP m.in. pomoc w znalezieniu praktyk i opieka wychowawcza wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Organizacja dla uczestników OHP atrakcyjnych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym i turystycznym (konkursy, turnieje, wycieczki, ogniska, wyjścia do kina). Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań (koła zainteresowań np. plastyczne, kulinarne). Udział podopiecznych Hufca Pracy 5-11 w kursach zawodowych i projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich np. „Aktywni Górą,” czy „VIVA Espana, czyli szansa na dobrą zmianę”, które zwiększają ich kwalifikacje zawodowe i rozwijają kompetencje miękkie tak istotne na współczesnym rynku pracy.